Werken met een meldcode

Training Werken met een meldcode

Kim Droog van Buro Weerslag en Jacqueline Bakker van V.I.Z. Advies bieden de door VWS gecertificeerde module Werken met een meldcode aan. Samen hebben zij een missie: professionals toerusten om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen en de stappen van de meldcode te volgen.

Het is een korte training van 1 dagdeel. De training is bestemd voor professionals uit verschillende sectoren. Sinds 1 juli 2013 hebben zij de verplichting om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De training is gericht op het doorlopen van alle stappen van de meldcode aan de hand van (eigen) casuïstiek.

Na het volgen van de training:

Weet je wat het doel van de verplichte meldcode is.

Ken je de stappen van de meldcode.

Ben je je bewust van je eigen rol en verantwoordelijkheden.

Ken je de rol van Veilig Thuis.

Kun je bij het doorlopen van de stappen reflecteren op je professionele handelen.

Heb je zicht op de weerslag die het werken met (vermoedens van) huiselijk geweld op jou heeft.

Ontvang je een certificaat.


We organiseren trainingsavonden per beroepsgroep en via open inschrijving.

Geplande modules:

21 maart 2018 – Module Werken met een meldcode voor Thuiszorgmedewerkers

5 april 2018- Module Werken met een meldcode voor Paramedici

Locatie: Zeist
Prijs: €75,- (exclusief BTW, inclusief koffie, thee en cursusmateriaal)
Aantal deelnemers: 6-12 personen
Studieomvang: 1 dagdeel, van 19.00 tot 22.00 uur

Jacqueline en Kim bieden ook in company trainingen aan en kunnen adviseren bij het implementeren van de meldcode in het werkproces.

Vragen? Informeer naar onze mogelijkheden!

Kim Droog
06-27 83 42 81
info@buroweerslag.nl

Jacqueline Bakker
06-14 71 71 07
j.bakker@vizadvies.nl