Dat heeft z’n weerslag…

Welkom!

Mijn naam is Kim Droog en ik ben ruim 15 jaar werkzaam in het sociale domein. Werken met huiselijk geweld heeft vanaf mijn eerste baan als maatschappelijk werker mijn aandacht  getrokken. In de loop van de jaren ben ik in de gelegenheid geweest me daar steeds verder in te verdiepen en te specialiseren.

Ik weet hoe het is om voor een deur te staan waarachter gezinsleden wonen die elkaar geweld aan doen. Ik weet ook hoe belangrijk het is om te kunnen putten uit interventies die helpend zijn om contact te maken met deze gezinsleden, om hun motivatie op te zoeken, om soms ook een grens te stellen én om te toetsen of je interventies effectief zijn.

Als het je taak is om huiselijk geweld te signaleren, of als je dagelijks moet afwegen wat er nodig is om geweld te stoppen en herhaling te voorkomen, dan is dat een pittige klus.

Het vraagt om vakmanschap; om kennis en vaardigheden om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden. Je moet kunnen werken volgens de stappen van de meldcode én je moet deze stappen te kunnen ‘vullen’ met hoogwaardige professionaliteit.

Het vraagt ook om reflectieve vaardigheden om de impact die het werken met huiselijk geweld kan hebben, te kunnen hanteren. Waar raakt het jou? Wat zijn jouw eigen ervaringen, jouw eigen angsten? Het kan ingewikkeld zijn om deze gedachten te ontwarren. De waan van alledag zorgt ervoor dat we hier vaak aan voorbij gaan.

Ik richt me in het bijzonder op het welzijn van professionals. Professionals die in de dynamiek van het werken met huiselijk geweld geconfronteerd worden met agressie, angst, pijn en hoop. Professionals die merken dat hen dit niet in de koude kleren gaat zitten.

Buro Weerslag richt zich op het ontwikkelen van vakmanschap én heeft daarbij oog voor de weerslag die het werken met huiselijk geweld op de professional (i.o.) heeft.